Poznański Portal Matematyczny

Grupy wydarzeń

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Po indeks z Pitagorasem - wykłady dla uczniów (rejestracja zakończona)

Termin: 2018-10-01 — 2019-12-30 | Rejestracja: 2018-10-26 — 2019-12-10

Wykłady Otwarte "Po indeks z Pitagorasem'' mają na celu popularyzację wśród młodzieży w łatwo przyswajalnej formie interesujących zagadnień naukowych z matematyki i informatyki. Spotkania z doświadczoną kadrą WMiI stwarzają możliwość uzupełnienia i poszerzenia zainteresowań uczniów w zakresie wyżej wspomnianych dziedzin nauki. Ponadto uczestnictwo w wykładzie na daje uczniowi szansę zapoznania się z uniwersytetem oraz jego kadrą, a pobyt na WMiI umożliwia uczniom dokonującym wyboru przyszłego kierunku studiów zapoznanie się z ofertą edukacyjną wydziału.

Wykłady odbywają się raz w miesiącu, we wtorki o godz. 12:00 w Auli A Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Czas trwania wykładu to 60 minut. Po wykładzie możliwe będzie zapoznanie się z zapleczem dydaktycznym WMiI. Zamiar zwiedzania prosimy wcześniej zgłosić i uzgodnić.

Cykl wykładów "Po indeks z Pitagorasem" w 2019 roku jest współfinansowany przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu konkursowego FUND_AKCJA.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki - (2018/2019) (rejestracja zakończona)

Termin: 2018-10-01 — 2019-06-30 | Rejestracja: 2017-10-09 — 2019-05-31

Warsztaty dedykowane są nauczycielom matematyki i informatyki wszytskich etapów edukacyjnych. Podczas spotkań realizowane są tematy, których celem jest pogłębienie, poszerzenie lub doskonalenie umiejętności i wiedzy nauczycieli matematyki i informatyki. Podczas warsztatów podejmowane są m.in. zagadnienia pracy z uczniem uzdolnionym, wykorzystania narzędzi edukacyjnych na lekcji, stosowania różnych technik rozwiązywania zadań a także metodyki pracy na lekcji.  

Warsztaty dla nauczycieli  w  2018 roku są współfinansowane były przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu konkursowego FUND_AKCJA

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Dzień Delty 2018 (rejestracja zakończona)

Termin: 2018-05-18 | Rejestracja: 2018-04-12 — 2018-05-10

W imieniu władz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Oddziału Poznańskiego PTM serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w "Dniu Delty". To już trzecia edycja tego wydarzenia na WMiI UAM. Odbędzie się ono 18 maja 2018 roku na naszym Wydziale, w godzinach 10:30 - 14:45.

Jest to popularyzatorska impreza czasopisma "Delta", najstarszego w Polsce magazynu popularnonaukowego, będącego prawdziwą gratką dla umysłów ścisłych i miłośników nauk przyrodniczych. "Delta" realizuje ideę "mówiącej nauki" – czyli przemawia w sposób zrozumiały ustami swoich twórców. Autorami "Delty" są osoby uprawiające daną dyscyplinę (naukowcy). Adresatami pisma jest młodzież studencka i licealna oraz wszyscy pasjonaci wyżej wymienionych dziedzin. Rubryka "Mała Delta" skierowana jest do młodszej młodzieży.

Wykłady i warsztaty tegorocznej edycji "Dnia Delty" dla uczniów wszystkich etapów kształcenia poprowadzą redaktorzy "Delty" – fizycy, informatycy oraz matematycy.

Informacje dotyczące przebiegu rejestracji

  1. Rejestracja odbywa się na pojedyncze wydarzenia, dla każego z wykładów/warsztatów określone sa godziny trwania oraz dla jakiego poziomu edukacyjnego zostały przygotowane.
  2. Formularze rejestracji aktywne będą od 12 kwietnia 2018 roku, do 10 maja 2018 roku.
  3. Infromacja o przyjęciu zgłoszenia wysyłana jest po wysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, nie jest ona równoważna z akceptacją przyjęcia na dane wydarzenie.
  4. Akceptacje udziału w wydarzeniu rozsyłana będzie do osób zainteresowanych od 26 kwietnia 2018 roku.
  5. Organizaotr zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie wydarzenia.
  6. Korespondecję dotyczącą wydarzenia proszę kierować na adres delta@wmi.amu.edu.pl.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Matematyka w filmie (rejestracja zakończona)

Termin: 2017-12-15 | Rejestracja: 2017-12-05 — 2017-12-12

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie! W dniu 15 grudnia 2017 roku w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbędzie się projekcja filmu-niespodzianki o tematyce mocno matematycznej. Po wykładzie wykład o roli matematyki w fizyce wygłosi dr Paweł Kurzyński z Wydziału Fizyki UAM. Rozpoczniemy o godzinie 9:15. Zakończenie planujemy na około 13:00.

Zaproszenie kierujemy do uczniów szkół ponagimnazjalnych. 

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Potęga matematyki 2017, współfinansowanego przez Miasto Poznań.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Informatura 2017 (rejestracja zakończona)

Termin: 2017-12-08 | Rejestracja: 2017-11-06 — 2017-11-17

W 2014 roku w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się pierwsze edycja Informatury.  Wówczas do próbnego egzaminu maturalnego na uniwersyteckim kampusie Morasko przystąpiło ponad 70 uczniów z poznańskich i podpoznańskich szkół, a w warsztatach dla nauczycieli, które odbywały się równolegle, wzięło udział kilkunastu doświadczonych dydaktyków informatyki.

W tym roku odbędzie się trzecia edycja tego wydarzenia, do udziału w której serdecznie zapraszamy.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Po indeks z Pitagorasem - wykłady dla uczniów (rejestracja zakończona)

Termin: 2017-09-30 — 2018-09-30 | Rejestracja: 2017-09-25 — 2018-05-29

Wykłady Otwarte ,,Po indeks z Pitagorasem'' mają na celu popularyzację wśród młodzieży w łatwo przyswajalnej formie interesujących zagadnień naukowych z matematyki i informatyki. Spotkania z doświadczoną kadrą WMiI stwarzają możliwość uzupełnienia i poszerzenia zainteresowań uczniów w zakresie wyżej wspomnianych dziedzin nauki. Ponadto uczestnictwo w wykładzie na daje uczniowi szansę zapoznania się z uniwersytetem oraz jego kadrą, a pobyt na WMiI umożliwia uczniom dokonującym wyboru przyszłego kierunku studiów zapoznanie się z ofertą edukacyjną wydziału.

Wykłady odbywają się raz w miesiącu, we wtorki o godz. 12 w Auli A Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Czas trwania wykładu to 60 minut. Po wykładzie możliwe będzie zapoznanie się z zapleczem dydaktycznym WMiI. Zamiar zwiedzania prosimy wcześniej zgłosić i uzgodnić.

Cykl wykładów "Po indeks z Pitagorasem" w 2018 roku jest współfinansowany przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu konkursowego FUND_AKCJA.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Matematyka w Muzyce i Muzyka w Matematyce (rejestracja zakończona)

Termin: 2017-09-29 — 2017-10-17 | Rejestracja: 2017-10-01 — 2017-11-17

Projekt "Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce", bazując na wywodzącej się z antyku koncepcji jedności matematyki i muzyki, ma na celu pobudzenie aktywności intelektualnej dzieci i młodzieży poprzez  niekonwencjonalne spojrzenie na matematykę i muzykę.

Starożytni Grecy uznawali muzykę za sztukę wywodzącą się z matematyki. Analogie i związki między muzyką i matematyką zostały dostrzeżone przez wielu wybitnych filozofów, matematyków jak i muzyków. Znajdujemy wśród nich między innymi Euklidesa, Keplera, Eulera, Leibniza, Rameau, Schönberga i Messiaena. Jedni z nich wskazywali  przkłady obiektów matematycznych,  które znajdują swoje odzwierciedlenie w muzyce. Natomiast drudzy, wyrażali muzyczne koncepcje artystyczne  językiem czystej matematyki.

Celem realizacji projektu jest propagowanie i szerzenie edukacji zarówno artystycznej - w szczególności muzycznej - jak i matematycznej w formach alternatywnych do edukacji szkolnej wśród uczniów i młodzieży szkół Wielkopolski. Pragniemy odkryć przed młodzieżą szkolną myśl wywodzącą się ze świata starożytnego, że muzyka i matematyka są siostrami w nauce.

Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce, to multimedialna, wielowątkowa prelekcja na wybrany temat, w którym omawiany wątek jest analizowany zarówno z punktu widzenia matematyka,  jak i muzyka. Mają one charakter otwarty  i są przeznaczone, w zależności od omawianej problematyki,  zarówno dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych województwa Wielkopolskiego.

Partnerami projektu są: Poznańska Fundacja Matematyczna, Wydział Matematyki i Informatyki im. Adama Mickiewicza   w Poznaniu oraz Akademia Muzyczna  im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Festiwal Matematyki.Niedyskretnie o matematyce dyskretnej (rejestracja zakończona)

Termin: 2017-09-28 | Rejestracja: 2017-09-15 — 2017-09-22

Festiwal Matematyki „Niedyskretnie o matematyce dyskretnej” adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dla uczestników przygotowane zostały interesujące wykłady i warsztaty.

Dodatkową aktywnością dla uczniów jest konkurs, w którym poza wiedzą będą mogli  wykazać się również umiejętnością doboru odpowiedniej strategii.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

M^3: Muzyka Matematyka Malarstwo (rejestracja zakończona)

Termin: 2017-06-02 | Rejestracja: 2017-05-05 — 2017-05-26

Przedstawienie M^3: Muzyka Matematyka Malarstwo to wyjątkowa okazja do tego, zby stanąć na styku trzech wspaniałych dziedzin sztuki.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Informatura 2016 (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-12-09 | Rejestracja: 2016-11-14 — 2016-11-30

W 2014 roku w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się pierwsze edycja Informatury.  Wówczas do próbnego egzaminu maturalnego na uniwersyteckim kampusie Morasko przystąpiło ponad 70 uczniów z poznańskich i podpoznańskich szkół, a w warsztatach dla nauczycieli, które odbywały się równolegle, wzięło udział kilkunastu doświadczonych dydaktyków informatyki.

Dziś, dwa lata od pierwszej edycji, mamy zaszczyt ogłosić, że Informatura wraca na poznańską mapę wydarzeń edukacyjnych. Dzięki finansowaniu pozyskanemu od Miasta Poznania przez Poznańską Fundację Matematyczną, Informatura stała się częścią projektu „Potęga matematyki” i może znów służyć uczniom i nauczycielom.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Po indeks z Pitagorasem - wykłady dla uczniów (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-10-01 — 2017-06-30 | Rejestracja: 2016-09-26 — 2017-05-31

Wykłady Otwarte ,,Po indeks z Pitagorasem'' mają na celu popularyzację wśród młodzieży w łatwo przyswajalnej formie interesujących zagadnień naukowych z matematyki i informatyki. Spotkania z doświadczoną kadrą WMiI stwarzają możliwość uzupełnienia i poszerzenia zainteresowań uczniów w zakresie wyżej wspomnianych dziedzin nauki. Ponadto uczestnictwo w wykładzie na daje uczniowi szansę zapoznania się z uniwersytetem oraz jego kadrą, a pobyt na WMiI umożliwia uczniom dokonującym wyboru przyszłego kierunku studiów zapoznanie się z ofertą edukacyjną wydziału.

Wykłady odbywają się raz w miesiącu, we wtorki o godz. 12 w Auli A Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Czas trwania wykładu to 60 minut. Po wykładzie możliwe będzie zapoznanie się z zapleczem dydaktycznym WMiI. Zamiar zwiedzania prosimy wcześniej zgłosić i uzgodnić.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-10-01 — 2017-06-30 | Rejestracja: 2016-09-26 — 2016-12-04

Warsztaty dedykowane są nauczycielom matematyki i informatyki wszytskich etapów edukacyjnych. Podczas spotkań realizowane są tematy, których celem jest pogłębienie, poszerzenie lub doskonalenie umiejętności i wiedzy nauczycieli matematyki i informatyki. Podczas warsztatów podejmowane są m.in. zagadnienia pracy z uczniem uzdolnionym, wykorzystania narzędzi edukacyjnych na lekcji, stosowania różnych technik rozwiązywania zadań a także metodyki pracy na lekcji.  

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Matematyka w Muzyce i Muzyka w Matematyce (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-09-30 — 2017-11-25 | Rejestracja: 2016-10-01 — 2016-12-14

Celem wykładów z cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce” jest ukazanie związków i podobieństw pomiędzy tymi odległymi − na pozór − dziedzinami jakimi są matematyka i muzyka.

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Festiwal Matematyki. Tajemnice liczb (rejestracja zakończona)

Termin: 2016-09-29 | Rejestracja: 2016-09-13 — 2016-09-26

Festiwal Matematyki Tajemnice liczb” adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dla uczestników przygotowane zostały interesujące wykłady i warsztaty, podczas których prowadzący uchylą rąbka tajemnic liczb rozpalając zainteresowanie i ciekawość uczniów. Dodatkową aktywnością dla uczniów jest konkurs, w którym poza wiedzą będą mogli  wykazać się również umiejętnością doboru odpowiedniej strategii.  W ramach wydarzenia przeprowadzony zostanie   specjalny warsztat dla nauczycieli-opiekunów.

Do góry